DE WETTEN VAN MENSELIJKE STUPIDITEIT

 

SIMONE MILSDOCHTER speelt CARLO M. CIPOLLA

A kind of lecture performance in zestig minuten

“Er zijn twee oneindige zaken in de wereld:
het heelal en de menselijke domheid.
Maar van het heelal ben ik niet helemaal zeker.”

Albert Einstein

 

We leven in een wereld die ons intelligenter kan maken dan ooit. We beschikken over meer boeken en meer informatie dan we ooit kunnen gebruiken. Duizenden universiteiten, tienduizenden tvkanalen en miljoenen websites hebben we tot onze beschikking. Hoe komt het dan, dat er zoveel domheid heerst?

Menselijke stupiditeit omringt ons.Toch slagen we er maar niet in om een sluitende definitie voor stupide gedrag te formuleren.

Met het satirische essay van Carlo M. Cipolla (hoogleraar economische geschiedenis) in haar hand, brengt Simone Milsdochter, op hilarisch eloquente en bijna wetenschappelijke wijze, de menselijke stupiditeit in kaart. Met veel humor en even zoveel pijn in het hart, komt zij tot de
constatering dat elke schatting naar de hoeveelheid domme mensen binnen de gehele samenleving altijd een ruime onderschating zal blijken te zijn. En dat de omgang met deze domkoppen steevast uitdraait op een kostbare vergissing. U houdt zich dus maar beter niet van de domme!

Zie wel en doe niet dom.